ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ -ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ – ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις του Δ.Σ. με τους εργαζόμενους για τις αξιολογήσεις προέκυψαν κάποιοι προβληματισμοί και ερωτήματα, που χρειάζεται να απαντηθούν γιατί υπάρχει σκόπιμη παραπληροφόρηση για να δημιουργείται σύγχυση και να τους αναγκάσουν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης.

1ο ερώτημα

Γιατί δε συμμετέχουμε  στην αξιολόγηση του ν. 4369/2016 για την αξιολογική περίοδο 2017 ?

Απάντηση

Θεωρούμε ότι η «αξιολόγηση», δεν εφαρμόζεται όπως ο Ν.4369/16 ορίζει, αλλά με λάθος σειρά. Άλλωστε , η  αξιολόγηση του ν. 4369/2016 συνδέεται με το μισθολόγιο (ν.4354/2015), την κινητικότητα (ν.4440/2016), τον υπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007), τα οργανογράμματα(ν.4178/2013) και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την απαγόρευση των προσλήψεων, την δημοσιονομική πολιτική κλπ.

Τέλος φέτος αποκαλύφθηκε ότι και διατηρείται  και αξιοποιείται  η  τιμωρητική διάταξη της τροπολογίας Γεροβασίλη  προκειμένου  να καθυποτάξει τους δημοσίους υπαλλήλους.

2ο ερώτημα

Ως αξιολογούμενος δεν θα μπορώ να κριθώ προϊστάμενος αν συμμετάσχω στην Απεργία – Αποχή που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ – ΟΣΥΑΠΕ και ΣΥΛΛΟΓΟΣ.

Απάντηση :Εφόσον την προκηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ που κηρύχθηκε νόμιμα, δεν την προσέβαλε η κυβέρνηση για να ακυρωθεί στα Δικαστήρια ως παράνομα ληφθείσα ή καταχρηστική, όσοι συμμετέχουν στη απεργία είναι καλυμμένοι γιατί προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθ. 23), τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθ. 46) και τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982. Ακόμη και αν στη συνέχεια, αργότερα η  απεργία κριθεί παράνομη, η απόφαση αυτή, με βάση το αναγνωρισμένο και από τον Άρειο Πάγο τεκμήριο νομιμότητας για κάθε απεργία, θα επιφέρει τυχόν κυρώσεις από τότε και μετά, δεν μπορεί δηλαδή να επιβληθούν κυρώσεις αναδρομικά.

Η τροπολογία Γεροβασίλη για τις αξιολογήσεις, αναφέρει ότι οι προϊστάμενοι (Τμηματάρχες – Διευθυντές – Γενικοί Διευθυντές) δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ξανακριθούν όταν με δική τους υπαιτιότητα δεν θα αξιολογήσουν τους υφιστάμενους.

Τόσο οι προϊστάμενοι όσο και οι Δ/ντές, συμμετέχοντας στη νόμιμα κηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ, δεν είναι «υπαιτίως» που δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους, δηλαδή δεν το κάνουν από δόλο ή αμέλεια, αλλά εξαιτίας ακριβώς της συμμετοχής τους στην απεργία… Το έγγραφο μάλιστα με το οποίο το γνωρίζουν στην Υπηρεσία τους, αποδεικνύει καταφανώς το γεγονός αυτό. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους εργαζόμενους.

Εξάλλου το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων έκρινε (με προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) κατά την προσφυγή υποψήφιου Δ/ντή ότι η «μη εκπλήρωση του καθήκοντος αξιολόγησης των υπαλλήλων κατ’ενάσκηση του δικαιώματός τους σε απεργία δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του από την προκηρυχθείσα διαδικασία συμμετοχής και επιλογής θέσεων οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης». Η συγκεκριμένη κύρια δίκη θα γίνει στις 23/6/2018 και οι δίκες του ΣΤΕ για «αποκλεισμένους» υποψήφιους Γενικούς Δ/ντές θα γίνουν τον Οκτώβρη.

Αξίζει όμως να προσέξουμε την υποκρισία των κρίσεων, στα υπουργεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα. 

Δεν φτάνει η επιπλέον μοριοδότηση των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δεν φτάνει η μοριοδότηση της «ανάθεσης» σε θέσεις ευθύνης, δεν φτάνουν οι φωτογραφικές προκηρύξεις που έκαναν αρκετοί υπουργοί ή η μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης (του συνόλου ή μερικών) από τις περισσότερες Περιφερειακές Αρχές, τη σφραγίδα στους επιλεγέντες Γενικούς δ/ντές την έβαλε η συνέντευξη!!!,η οποία μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων ανέτρεψε την προ συνέντευξης μοριοδότηση!!!! Γι αυτό εξάλλου και η σημερινή κυβέρνηση άφησε την μοριοδότηση στην ανάθεση και την συνέντευξη…

Αυτά για να μην έχει κανείς αυταπάτες ότι εάν σκύψει το κεφάλι και αξιολογηθεί έχει ελπίδες να κριθεί αντικειμενικά….

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για να μείνει η τιμωρητική τροπολογία στα χαρτιά, ένας δρόμος υπάρχει, να υποχρεώσουμε κυβέρνηση και Περιφερειακές Αρχές με την καθολική συμμετοχή μας να καταργήσουν την διάταξη αυτή. Αυτός ο δρόμος του αγώνα είναι ο μόνος δρόμος που πάντα έβγαζε τους εργαζόμενους μπροστά…, που επέβαλε λύσεις, νόμους, διαδικασίες σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες τους.

3ο ερώτημα

Κινδυνεύω με πειθαρχική δίωξη ή άλλες συνέπειες εάν δεν καταθέσω την αξιολόγησή μου ή εάν δεν αξιολογήσω τους υπαλλήλους που προΐσταμαι;

Απάντηση

Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί πειθαρχικό παράπτωμα αφού η μη συμμετοχή μας οφείλεται σε νόμιμα προκηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ.

4ο ερώτημα

Αν δεν συντάξω το φύλλο αξιολόγησης ή δεν αξιολογήσω, αποκλείομαι από τις διαδικασίες κινητικότητας του ν. 4440/2017;

Απάντηση :Ο νόμος για την κινητικότητα προβλέπει ότι οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στην κινητικότητα και κατά συνέπεια και οι υπάλληλοι που μπορούν να κάνουν αίτηση για μετάταξη είναι αυτοί που θα έχουν νέα οργανογράμματα με περίγραμμα θέσεων και εφόσον οι υπάλληλοι που θα υπηρετούν στο φορέα θα είναι πάνω από το 50% των οργανικών θέσεων, ανά κλάδο.

Στις διαδικασίες της κινητικότητας δεν υπάρχουν κριτήρια για τη μετάταξη, αλλά μία Επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους θα κρίνει με συνέντευξη στο ποιος θα μεταταχθεί!!!!!!!

Επίσης ήδη το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Εγκύκλιό του ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 76 /οικ.28554/1-9-2017 δεν περιέλαβε το κριτήριο της αξιολόγησης, αφού μετά την συντριπτική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης υποχρεώθηκε να το αφαιρέσει.

5ο ερώτημα

Αφού θα με αξιολογήσουν που θα με αξιολογήσουν, τουλάχιστον για να μην με αξιολογήσουν μόνοι τους, ερήμην μου, ας συμπληρώσω το Έντυπο Αξιολόγησης για να κάνω την αυτοαξιολόγησή μου.

Απάντηση

Έτσι κι αλλιώς θα σε αξιολογήσουν ερήμην σου, καθώς στο Έντυπο της Αξιολόγησης δεν υπάρχει πουθενά αυτοαξιολόγηση ή αυτοβαθμολόγηση όπως ίσχυε στο παλιό Έντυπο. Υπάρχει μόνο η περιγραφή των καθηκόντων σου και τα τυπικά προσόντα, που έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία και η Περιφέρεια τα γνωρίζει.

6ο ερώτημα

Είναι υποχρεωμένος ο φορέας που υπηρετεί ο εργαζόμενος να γνωστοποιεί υποχρεωτικά μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Προσωπικού ή Διοικητικού στον κάθε υπάλληλο την έκθεση αξιολόγησής του;

Απάντηση

Ναι η διοίκηση έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον ν. 4369/2016, άρθρο 16, παρ. 3β να γνωστοποιεί στον υπάλληλο την Έκθεση αξιολόγησης, που του έχουν κάνει οι προϊστάμενοί του, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος συμμετείχε στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

7ο ερώτημα

Τι πρέπει να γνωρίζω για τις διαδικασίες γνωστοποίησης της Έκθεσης, που τυχόν μου έχουν κάνει; Σε ποιες ενέργειες μπορώ να προχωρήσω;

Απάντηση

Οι συνάδελφοι, όπως εξάλλου τους έχουμε ενημερώσει μπορούν:

  • Να δηλώσουν εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης ότι«Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου».
  • Να αποστείλουν – εάν θέλουν – αντίγραφο της Έκθεσής τους στο Σύλλογο, προκειμένου να συγκεντρωθεί μια συνολική εικόνα, και μέσα από την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση να δοθούν ολοκληρωμένες οδηγίες στις κινήσεις, που πρέπει να ακολουθήσουν.
  • Να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75)» και ότι «Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.».
  • Να γνωρίζουν ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.

8ο ερώτημα

Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού υποχρεούται να με ενημερώσει στην περίπτωση κατά την οποία εξετάζει η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης την Έκθεση αξιολόγησης την οποία μου έκαναν οι προϊστάμενοί του, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος συμμετείχα στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση;

Απάντηση

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 εδ.στ΄ ν.4269/2016 «Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου». Η διάταξη αναφέρεται για το σύνολο των περιπτώσεων κι όχι μόνο για την εξέταση πχ των ενστάσεων. 

Επομένως και προκειμένου ο εργαζόμενος να αιτηθεί την συμμετοχή εκπροσώπου του Σωματείου του, όταν εξετάζεται οποιαδήποτε σχετική με την αξιολόγησή του υπόθεση, πρέπει να τυγχάνει της αναγκαίας ενημέρωσης-ειδοποίησης από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επίσης σημειώνουμε ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του και να παρευρίσκεται κατά την συνεδρίαση της Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

9ο ερώτημα

Θεωρείται ολοκληρωμένη η αξιολόγηση, που έχει γίνει από έναν αξιολογητή, στις περιπτώσεις που ο ν. 4369/2016 προβλέπει 2 αξιολογητές;

Απάντηση

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον δεν υπάρχει έκθεση αξιολογήσεως δεύτερου αξιολογητή, είτε γιατί και αυτός συμμετέχει στην απεργία – αποχή, είτε γιατί συνταξιοδοτήθηκε χωρίς να πραγματοποιήσει σε προγενέστερο χρόνο την «υποχρέωση» αξιολόγησης των υπαλλήλων του Τμήματος ή της Δ/νσης, που προΐστατο κλπ. Για το ζήτημα αυτό που αποτελεί σαφή και ρητή νομοθετική επιλογή που στηρίζεται σε πλήθος διατάξεων του ν.4369/2016 καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα-νομικό κείμενο, προς την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και προς την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης .

10ο ερώτημα

Τι πρέπει να γνωρίζω ως προς την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την διενέργεια της ηλεκτρονικής πλέον αξιολόγησης, έτους 2017;

Απάντηση

α. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την «δήλωση αποχής».

β. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του ΓΚΠΔ) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες. Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν εκ της θέσεώς τους στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την  «δήλωση αποχής».

11ο ερώτημα

Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να συμμετέχω στην απεργία-αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, είτε αυτή προωθείται με τον κλασσικό χειρόγραφο τρόπο, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας;

Απάντηση

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν στην υλοποίηση της αξιολόγησης συμπληρώνοντας τις «Δηλώσεις Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης» , που έχουμε ήδη αποστείλει.

 

ΤΟ Δ.Σ  ΤΟΥ  Σ.Ε.Π.Ε.Κ.Ε.Μαπό Σύλλογος Εργαζομένων ΠEριφέρειας ΚEντρικής Μακεδονίας
μέσω www.sepekem.gr
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ENA KI ENA ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video